Fajter

ИМПРЕСУМ

MEDIJSKA GRUPA
GLAS JAVNOSTI d.o.o.
Beograd
Telefoni; 011/245-3396; 060/1000-3001
Pokretač:
o Radisav Raja Rodić – radisav.rodic@glas-javnosti.rs
Glavni i odgovorni urednik:
o Aleksandar Popović – aleksandar.popovic@glas-javnosti.rs
Marketing:
- E-mail: marketing@glas-javnosti.rs
- Telefon: 060/100-3003
-----------------------------

Portal FAJTER
Izdavač: GLAS INFO d.o.o. Beograd
Glavni i odgovorni urednik izdanja:
o Aleksandar Popović – aleksandar.popovic@glas-javnosti.rs